CONCURS DISSENY

ANY 2012 CANCELAT

 

Anys Anteriors

2011

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associació Empresarial de la fusta de Balears

 

Integrada, juntament amb PIMB, a la Federació de la Fusta i Suro de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i membres fundadors del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, donen a conèixer els serveis que ofereixen als seus associats.

Informació:

Circulars informatives

Assessorament:

Jurídic - Mercantil
Laboral
Econòmic, Fiscal i Comptable

Serveis professionals:

Tramitació de les subvencions que concedeix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (compra de maquinaria, trasllat a sòl industrial, certificació de qualitat - normes ISO, etc.)
Gestions davant l'Administració Pública I Organismes.
Participació en la negociació dels Convenis Col·lectius del sector. Publicació dels Convenis.
Tramitació de l'Assegurança obligatòria per accident de treball, segons conveni col·lectiu.
Estudi dels costos d'hora de treball efectiu i dels preus de facturació.
Peritatges i arbitratges entre agremiats i tercers.
Cursos de formació professional.
Conferencies, col·loquis i cursets.
Viatges professionals i visites tècniques.
Convenis amb Entitats Bancàries.

Assessorament empresarial:
Laboral:
Assegurances socials I autònoms.
Rebuts de salaris, contractes de treball i expedients diversos.
Conciliacions al S.M.A.C. Expedients als Jutjats del Social.
Expedients de regulació de l'ocupació.

 

Econòmic - Fiscal:

Constitució de societats civils, societats limitades i anònimes.
Assessorament fiscal i comptable de societats anònimes, limitades i civils.
Comptabilitats oficials i de costos.
Impost sobre la Renda i Patrimoni.
Estimació directa normal i simplificada, estimació objectiva d'empresaris i IVA, declaracions i obligacions formals.
Impostos locals.
Declaració de cobraments i pagaments superiors a 3.005,00 €.

 

Per més informació ho podeu fer a través del nostre correu electrònic: info@afusta.com

També ens trobareu a:

Associació Empresarial de la Fusta de Balears
C\Forners, 80-81 Pol. Industrial
07500 Manacor
Tel: 971 55 96 96
Fax: 971 84 62 19

e-mail: info@afusta.com

Registrats els estatuts en l'Oficina Delegada de
Depósits d'Estatuts d'Organitzacions Professionals en la data 09.08.1977

CIF G-07.160.369